Blijf inzetbaar in zorg & welzijn

Fysieke belasting

 • PreGo! Tip – Clienten stimuleren om meer te bewegen; DOL-len

  Veel bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen komen maar zelden tot de dagelijks gewenste 30 minuten beweging. Dat beperkt op den duur hun zelfredzaamheid en heeft invloed op de kwaliteit van hun leven. Meer en leuk bewegen is dan ook geen luxe, maar echt nodig. Het Platform Dementie NHN ontwikkelde een prachtige beweegwaaier met praktische tips: de DOL Beweegwaaier. ‘DOL’ staat voor Dagelijks Opstaan en Lopen.

  15 januari 2020

  Lees verder >>
 • PreGo! Tip – Weefselschade en Transfers

  Als zorgverlener probeer je goed voor jezelf te zorgen en je fysieke belasting te beperken, maar het voorkomen  van oppervlakkig en diepe weefselschade bij je cliënten is natuurlijk ook een aandachtspunt.  Bij het voorkomen van doorligwonden (decubitus) is regelmatige beweging, goede voeding, genoeg drinken en een goede basisconditie van de cliënt van belang. Ook het regelmatig wisselligging geven helpt. Door wisselligging zorg je ervoor dat de druk op het lichaam steeds naar een andere plek verplaatst wordt, waardoor de kans op schade kleiner wordt. Maar ook dieper liggende weefsellagen (spieren, bloedvaten, pezen, etc.) kunnen schade oplopen die je niet meteen ziet, maar waar de cliënt wel veel last van kan hebben. We noemen dat ook wel DTI (Deep Tissue Injury = diepe weefsel schade).

  17 december 2019

  Lees verder >>
 • PreGo! Tip – ARBO Catalogus VVT vernieuwd

  In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers hoe ze zullen voldoen aan voorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. Onlangs is de vernieuwde website van de arbocatalogus voor de VVT beschikbaar gekomen. De Arbocatalogus VVT is opgesteld door A+O VVT: werkgevers- en werknemersorganisaties in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg. Hij is te vinden op www.arbocatalogusvvt.nl  Daar lees je voor alle arborisico’s de laatste stand van zaken. Niet alleen over fysieke belasting, maar ook de richtlijnen voor zwangerschap en werken in de zorg tref je er aan. 

  17 december 2019

  Lees verder >>
 • PreGo! Tip – Nieuwe Free Learning Valpreventie St. Antonius Ziekenhuis

  Gemiddeld sterven er bijna dertien mensen per dag door een ongelukkige val (bron: CBS 2018). Dat kan ook jouzelf overkomen tijdens je werk. Blijf dus zelf ook alert. 

  17 december 2019

  Lees verder >>
 • PreGo! Tip – De BalansRadar

  Vanuit het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) kwam de vraag naar een valide en praktijkgericht instrument voor het bepalen van de personele inzet in relatie tot de zorgzwaarte en werkdruk. Er kwamen signalen van onvoldoende ‘handen-aan-het-bed’ en een hoge ervaren werkdruk, terwijl desondanks, met het huidige instrumentarium en vanuit managementperspectief, de personele bezetting toch leek te kloppen. Het oplossen van deze discrepantie om zo een betere balans te vinden tussen de belasting en belastbaarheid van werknemers vergroot uiteindelijk de duurzame inzetbaarheid van de verpleegkundigen en de kwaliteit van zorg.  

  17 december 2019

  Lees verder >>
 • PreGo! Tip – Zelf hogerop in bed komen

  Het is natuurlijk altijd beter als een cliënt zich zelf hogerop in bed kan verplaatsen. Beter voor hem en fijner voor jou. Om hem daarbij te helpen moet je goed weten hoe je dat zelf doet.  Probeer dat en ga daarbij na waar je begint, welke spieren je gebruikt en hoe je weer lekker komt te liggen.

  20 november 2019

  Lees verder >>

Laad meer resultaten