Blijf inzetbaar in zorg & welzijn

Blijf inzetbaar in zorg & welzijn

Home » Beleid » Instrumenten

Instrumenten

De Ontwikkelwinkel

Via de Ontwikkelwinkel kunnen medewerkers zien wat er in de organisatie beschikbaar is om gezond aan het werk te blijven. De Ontwikkelwinkel helpt de medewerker in iedere fase van het werkzame leven. Deze winkel dient als voorbeeld en inspiratie voor organisaties om hun eigen aanbod te structureren en/of aan te passen.

9 februari 2018

Lees verder >>

Businesscase

In de businesscase kun je invullen hoeveel procent van de medewerkers een verminderd werkvermogen heeft en de gemiddelde arbeidsproductiviteit in de organisatie.

31 januari 2018

Lees verder >>

Implementatiekrachtmeter

Door het invullen van de implementatie krachtmeter wordt zichtbaar of draagvlak voor duurzame inzetbaarheid aanwezig is binnen jouw organisatie.

29 januari 2018

Lees verder >>

Checklist voor e-health producten

De checklist voor e-health producten is een checklist waarmee je een goed beeld vormen over het (e)-health product die je wil gebruiken in jouw organisatie.

15 januari 2018

Lees verder >>

Instrumenten fysieke belasting – Transferprotocol

Een Transferprotocol is een (digitaal) formulier waarop de afspraken staan die de zorgverleners met de cliënt maken over de wijze van tillen/verplaatsing en de wijze van zorgverlening. De afspraken zijn gebaseerd op de praktijkrichtlijnen fysieke belasting. Het vastleggen van de afspraken ondersteunt dat alle betrokken zorgverleners de praktijkrichtlijnen toepassen.

12 januari 2018

Lees verder >>

Instrumenten fysieke belasting – Rug- of RisicoRadar

De RisicoRadar is een instrument waarmee niet-cliëntgebonden activiteiten op fysieke (over)belasting beoordeeld kunnen worden. Met de checklist controleer je aan de hand van de praktijkrichtlijnen of er sprake is van een risicovolle activiteit, of het knelpunt wel of niet urgent is, en of het als een knelpunt ervaren wordt. Het is een mooi instrument om met het team verbetermogelijkheden te bedenken en te implementeren.

12 januari 2018

Lees verder >>

Laad meer »